วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สื่อนวัตกรรมภาษาอังกฤษ

อ.Steve มาเยี่ยมที่ สพท.อด.4
อ.Steve มาเยี่ยมที่ สพท.อด.4
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ จากผลการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสาระนี้ พบว่า มีนักเรียนหลายคนที่ขาดสมรรถนะการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าได้ดำเนินโครงการร่วมกับอ.Steve Graham มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง อ.Steve ได้เสียสละ อุทิศตน มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือการศึกษาไทย ท่านได้วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำ DVD บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3  โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าว เริ่มแรก ได้ทดลองใช้นวัตกรรมนี้อยู่ในรูปของ mp3 ก่อน  ณ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยครูป.1, 2, 3 และข้าพเจ้าเอง ได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยอาศัยทุกฝ่าย ตั้งแต่ท่านผู้บริหาร (ผอ.เสน่ห์  บุญแสง) คุณครูป. 1-3 และคณะครูในโรงเรียนทุกท่าน
อ.Steveถ่ายกับนักเรียนชั้น ป.1 ร.ร.บ้านธาตุประชานุกูล
อ.Steveถ่ายกับนักเรียนชั้น ป.1 ร.ร.บ้านธาตุประชานุกูล
จากความเพียรพยายามพัฒนานวัตกรรม จาก mp3 ก็เลยกลายเป็นแผ่น DVD และไฟล์ให้ดาว์นโหลดได้ฟรี จากเวปไซต์ http://www.steves-english-zone.com/ ในเวปไซต์นี้ท่านจะได้ไฟล์ที่อยู่ในรูปวีดีโอ (WMV) , mp3 (ไฟล์เสียงเท่านั้น) และตัวเนื้อหา (doc.)  ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ครูที่ยังขาดสื่อภาษาอังกฤษ หรืออยากจะทดลองนำไปใช้กับเด็กของตน สามารถดาว์นโหลดฟรี นำไปใช้ได้เลยนะครับ จากเวปไซต์ที่ระบุดังกล่าว

DSC07232_resize_resizeวิธีการดาว์โหลดสื่อภาษาอังกฤษบทสนทนาที่ อ.Steve ได้จัดทำขึ้นมา ก็ไม่ยากครับ
1. เข้าเวปไซต์ดังกล่าว http://www.steves-english-zone.com/
2. คลิ๊กที่แท็บทางด้านซ้าย คำว่า Bantatprachanukoon
3. เลื่อนสกอร์บาร์ลงมา เจอคำว่า Prathom  1 ก็ให้คลิ๊กอีก 1 ครั้ง ท่านก็จะเจออีกหน้า
4. ในหน้าดังกล่าว จะมีที่ให้คลิ๊กจำนวน 29 ที่ คลิ๊กดาว์โหลด 1 ครั้งจะได้ไฟล์ 3 ไฟล์ โดยจะอยู่ในรูปของ zip ก่อนและให้แตกไฟล์ โดยคลิ๊กขวา Extract to …. ไปที่ไฟล์ดังกล่าว ก็จะได้ folder ของไฟล์นั้น ดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปอีก ก็จะเจอไฟล์ 3 ไฟล์ของแต่ละหน้า (page)
(ส่วนของป.2 ก็คลิ๊กที่ Prathom 2 และของ ป.3 คลิ๊กที่ Prathom 3  ซึ่ง ป.2 และ ป.3 จะมีอย่างละ 30 ไฟล์)
น้ำขึ้นให้รีบตักนะครับ ไฟล์หมดอายุก่อนจะโหลดไม่ได้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น