เมื่อปี 2001 ผู้ก่อการร้าย
ทำลายอาคารเวิลด์เทรด และกระทรวงกลาโหมสหรัฐ(pentagon)
ทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศไปทั่วอาคาร ผู้คนในอาคารต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ทราบว่าทางองค์การ NASA
มีระบบจัดการการมลพิษในอากาศจึงติดต่อไปขอเครื่องมือดังกล่าว UNOVUS
ซึ่งเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมการฟอกอากาศขององค์การ NASA
แต่เพียงผู้เดียวจึงส่งเครื่องฟอกอากาศ NOVUS AIR ให้ กับ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐ(pentagon) ในไม่นาน
หลังจากใช้เครื่องฟอกอากาศ NOVUS Air อากาศใน Pentagon
ก็ดีขึ้นและได้ส่งจดหมายขอบคุณมาให้กับทางบริษัทกระทรวงกลาโหมสหรัฐ(pentagon)
ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตี


จดหมายขอบคุณจากรัฐบาลสหรัฐ

นอกจากอาคาร Pentagon ในโรงพยาบาล,คลีนิค, สถานเลี้ยงเด็ก,
โรงงานอุตสาหกรรม หลายที่ก็ใช้เครื่องฟอกอากาศ NOVUS Air

NOVUS AIR สุดยอดนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศNOVUS AIR
ถือเป็นเครื่องฟอกอากาศระบบ RCI รุ่นล่าสุดที่ไม่มีไส้กรอง ตัวเล็ก น้ำหนักไม่ถึง 1
kg แต่สามารถฟอกอากาศให้สะอาดได้ในพื้นที่ 1,500 ตรฟุต มีงานวิจัยกว่า 12
งานวิจัยที่พิสุจน์ประสิทธิภาพ
ถือเป็นเครื่องฟอกอากาศเครื่องแรกที่ฆ่าเชื้อในอากาศได้ทุกชนิด
แม้แต่เชื้อไข้หวัดนก ซึ่งจากมหาวิทยาลัย แคสซัส ประเทศอเมริกาพบว่า หลังจากติดตั้ง
NOVUS Air เชื้อไขหวัดนกสลายไป 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง
ระบบRCI ลิขสิทธิองค์การ
NASA

หัวใจหลักของ RCI ลิขสิทธิ์
แต่เพียงผู้เดียวจากองค์การ NASA
-
การปล่อยประจุไฟฟ้าเพื่อแยก เชื้อโรค ฝุ่น ควัน
ให้ออกจาอากาศกลายเป็นอากาบริสุทธิ์
- ผู้นำเทคโนโลยีโอโซน
ด้วยการแตกตัวของโอโซนเป็นออกซิเจนพร้อมใช้ด้วยการเลียนแบบอากาศที่สดชื่นตอนฟ้าแล่บ-ฟ้าร้องนั้นเอง
-
เป็นการเปลี่ยนความชื้นในธรรมชาติและออกซิเจน
ให้เป็นเปอร์ออกไซด์และซุปเปอร์ออกไซด์
เพื่อให้อากาศที่เราหายใจมีความสะอาด
-
การฆ่าเชื้อด้วยช่วงแสง RCI UV
ซึ่งเป็นช่วงแสงที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้ดีที่สุด
รู้หรือไม่
-
ลองตรวจดูอากาศภายในห้องของคุณดูหากท่านไม่มีเครื่องฟอกอากาศ ก็หมายความว่าตัวท่าน
และสมาชิกในครอบครัวของท่านใช้ปอดเป็นเครื่องฟอกอากาศ
ซึ่งเป็นปัญหามลพิษของอากาศในครัวเรือนที่พบได้ทั่วไป
- ในฝุ่นมีมลพิษแยกได้ถึง
350 ชนิด
- ท่านทราบหรือไม่ว่าฝุ่น 1 ออนซ์ อาจมีตัวไรฝุ่นอาศัยอยู่ได้ถึง
42,000 ตัว
- ท่านทราบไหมว่า ถ้าสร้างฝุ่นปีละ 40 ปอนด์ ในเนื้อที่ 1,500
ตารางฟุต จะเป็นที่อาศัยของตัวไรฝุ่นได้ถึง 15 สายพันธุ์
-
การได้สูดดมควันบุหรี่, เกสรดอกหญ้าดอกไม้, กลิ่นสารเคมีที่ใช้ซักฟอก
หรือน้ำยาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ใช้ขัดเงา
หรือใช้ในงานก่อสร้างล้วนนำโรคภัยไข้เจ็บและเชื้อโรคมาสู่เราทั้งสิ้น

VDO
การทดสอบประสิทธิภาพ การฟอกอากาศ NOVUS Air :
http://www.youtube.com/watch?v=cL-f7CTiwI4